Nočni tek LJubljanica, bo dobil 20 srečnežev Vzajemne

0
453

Tako kot vsako leto, bomo tudi letos z uradno zavarovalnico dogodka, VZAJEMNO zgradili dobro zgodbo Nočnega teka Ljubljanica. Sponzor Nočnega teka Ljubljanica -10 km, Vzajemna zdravstvena zavarovalnica, d. v. z., bo tako 20 nakjučnim udeležencem teka podarila letno nezgodno zavarovanje. Zavarovanje vključuje naslednja kritja: nezgodna smrt 5.000 EUR, trajna invalidnost zaradi nezgode 7.000 EUR, izplačilo v primeru 100 % trajne invalidnost 14.000 EUR, smrt zaradi prometne nesreče 500 EUR, smrt na delovnem mestu 500 EUR, dnevno nadomestilo za bolnišnično zdravljenje zaradi nezgode 5 EUR na nočitev, enkratno nadomestilo za bolnišnično zdravljenje 200 EUR, zlom kosti do 200 EUR. Pravice iz zavarovanja lahko zavarovana oseba uveljavlja sama, oziroma jih uveljavlja zakoniti zastopnik zavarovane osebe.